بلوک تزریق پلاستیک
مشاهده محصولات
انواع بوش ساچمه ای
مشاهده محصولات
انواع میل راهنما قالب
مشاهده محصولات
قبل
بعد

پین تثبیت قطر ۳

۸۵۰ تومان1,500 تومان

سنبه برش قطر ۱۳

۱۴,۵۰۰ تومان18,000 تومان

پین تثبیت قطر ۲۰

۵,۸۰۰ تومان95,000 تومان

سنبه برش قطر ۱۲٫۵

۱۳,۵۰۰ تومان16,000 تومان

پین تثبیت قطر ۱۴

۳,۲۰۰ تومان7,000 تومان

پران سراستوانه قطر ۸

۸,۰۰۰ تومان69,000 تومان

سنبه برش قطر ۸

۷,۸۰۰ تومان9,000 تومان

پین تثبیت قطر ۴

۹۰۰ تومان1,500 تومان

هایکو مارکت مرجع نقد ، بررسی و فروش قطعات استاندارد قالب