بلوک تزریق پلاستیک
مشاهده محصولات
انواع بوش ساچمه ای
مشاهده محصولات
انواع میل راهنما قالب
مشاهده محصولات
قبل
بعد
بوش تزریق ( اسپرو )
مشاهده محصولات
تخفیف

سنبه برش قطر ۱۱٫۵

۲۵۶ تومان567,567 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۱۸

۲۵۶ تومان567,567 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۹٫۵

۲۵۶ تومان567,567 تومان

پین تثبیت قطر ۸

۳۴۵ تومان45,453 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۸

۲۵۶ تومان567,567 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۲۰

۲۵۶ تومان567,567 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۳٫۵

۲۵۶ تومان567,567 تومان

پین تثبیت قطر ۳

۴,۵۴۵ تومان45,453 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۱۴

۲۵۶ تومان567,567 تومان

پیشنهادهای لحظه‌ای

بوش قفسه ساچمه قطر ۳۲

۲۳۴ تومان3,423 تومان
تخفیف

سنبه برش قطر ۱۱٫۵

۲۵۶ تومان567,567 تومان

میل راهنما مدل T قطر ۳۰

۴,۱۵۶ تومان41,563 تومان

محصولات هایکو

کفشک چدنی ۱۲۵ × ۲۰۰

۳۵,۲۳۴,۵۳۴ تومان43,154,325,243,543 تومان

بلوک پلاستیک ۰۹۵ × ۰۹۵

۱۲ تومان125,155,661,000 تومان

بوش قفسه ساچمه قطر ۲۵

۲۳۴ تومان3,423 تومان
هایکو مارکت | صفحه اصلی
هایکو مارکت | صفحه اصلی