شرکت سازنده

دسته بندی محصولات

برچسب محصولات

همانطوریکه از نام آن مشخص است میل راهنما برای ایجاد قابلیت تکرار در عملکرد قالب بکار میرود ولی گاهی از کشویی نیز بطور مستقل و یا در کنار میله های گرد بدین منظور استفاده می شود میل راهنما شرکت هایکو

دسته بندی محصولات

دسته بندی محصولات

برچسب محصولات