نکات مهم در انتخاب فولاد قالب

بزرگترين چالش موجود انتخاب فولاد مناسب ، براي كاربرد مناسب مي باشد. اگر چه انتخاب قالب مناسب براي كاربرد مناسب همواره چالشي بزرگ است ، انتخاب فولاد بر اساس كيفيت، قيمت و سرعت تحويل هميشه بهترين انتخاب نخواهد بود. در اين مقاله نكاتي در ارتباط با انتخاب فولاد قالب ها آورده مي شود. كارگاه ها […]