تکنیک های قالبسازی قسمت اول

تکنیک های قالبسازی براي ساخت قالبهاي تزریق از چند روش و یا ترکیب آنها استفاده می شود. کاویتهاي فولاد ،به مراتب گرانتر از کاویتهاي ساخته شده از مواد دیگر هستند . علی رغم این موضوع ،معمولاً فولاد بر دیگر مواد ترجیح داده می شود. توضیح این تضاد ظاهري است که عمر مفید قالبهاي فولاد ي […]

قالب سازی و طراحی قالب قسمت اول

جنس قالبهای تزریق روش قالبگیری تزریقی باید پاسخگوی درخواست روز افزون محصولاتی با کیفیت بالا و در عین حال با قیمت مناسب باشد . دسترسی به این هدف در صورتی ممکن است که قالبگیری کنترل کافی بر فرآیند قالبگیری داشته و همچنین شکل قطعه ، متناسب با مشخصات ماده قالبگیری و روش تغییر شکل آن […]

هواگیری قالب و خارج سازی قطعه از قالب

هواگیری قالب هوای محبوس درون قالب میتواند از طریق دریچههای هوای تعبیه شده در مرز قطعه گیری قالب به خارج از آن منتقل شود. در صورتی که این هوای محبوس خارج نشود ، توسط فشار وارده از جانب مواد جاری در راهگاه فشرده و نتیجتاً در گوشه ی کویته محبوس میگردد. در پی آن ، […]

همه چیز درباره قالب تزریق پلستیک

در گذشته ، تولید قالبهای تزریق پلاستیک با هزینه بسیار بالایی همراه بود. این قالبها عموماً تنها در تولید انبوه و جایی که هزاران نمونه از محصولی مورد نیاز بود، مورد استفاده قرار میگرفتند. قالبها معمولاً از فولاد سخت، فولاد از پیش سخت شده، آلومینیوم و آلیاژهای مس-بریلیم ساخته میشوند. مسئله ی انتخاب جنس قالب […]