فنر قالب سازی سبز

فنر قالب سازی سبز فنر قالب سازی سبز و یا فنر قالب سازی V : از این فنر ها تحت عنوان فنر های نیمه سبک و یا مخصوص بارهای نیمه سبک یاد می شود . فنر قالب سازی همان طور که از اسمش پیداست ، کاربردی از فنر در صنعت قالب سازی می باشد . […]