هواگیری قالب و خارج سازی قطعه از قالب

Telegram
WhatsApp
Email
Print

هواگیری قالب

هوای محبوس درون قالب میتواند از طریق دریچههای هوای تعبیه شده در مرز قطعه گیری قالب به خارج از آن منتقل شود. در صورتی که این هوای محبوس خارج نشود ، توسط فشار وارده از جانب مواد جاری در راهگاه فشرده و نتیجتاً در گوشه ی کویته محبوس میگردد. در پی آن ، هوای محبوس از نفوذ مواد به قالب جلوگیری کرده و نقوصی را نیز به همراه خواهد داشت . به علاوه، فشردگی هوای محبوس میتواند به میزانی باشد که موجب داغ کردن و سوزاندن مواد مذاب اطرف شود.

خارج سازی قطعه از قالب

همانطور که پیشتر ذکر گردید ، نیمه ی پشتی قالب به نام نیمه ی پَران شناخته میشود. دلیل این نامگذاری به علت عملکرد آن در خروج قطعه از قالب است. این نیمه شامل سیستم پَران ( که ماهیچه ی قالب به آن متصل میشود ) و صفحه ی پشتیبان میباشد. سیستم پَران در حقیقت متشکل از صفحه ، جعبه و پین های پَران است. زمانی که واحد گیره ی دستگاه تزریق دو نیمه ی قالب را از یکدیگر جدا میسازد، میله ی پَران ، سیستم پَران را فعال میکند . این میله صفحه ی پَران را به داخل جعبه ی پَران هدایت کرده که این نیز به نوبه ی خود موجب جلو رانده شدن پین های پَران به سمت قطعه ی قالبگیری شده میگردد. در نتیجه ، فشار وارده توسط پین های پَران باعث بیرون راندن قطعه از فضای کویته ی قالب میشود. قالبهای تزریق پلاستیک عموماً به گونه ای طراحی میگردند که قطعه در هنگام باز شدن به شکلی مطمئن در نیمه ی پَران مستقر بوده و راهگاه و همچنین اسپرو از نیمه ی تزریق کاملاً جدا گردند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.